Nội Dung Chính

Các bước chuẩn bị cho một Danh Thiếp Công Nghệ

Chuẩn bị các thông tin cần thiết

- Thông tin thương hiệu
- Logo
- Địa chỉ
- Điện thoại
- Email

Các trang mạng xã hội

- Facebook (Messenger)
- Zalo
- Instagram
- YouTube
- TikTok

Giới thiệu sản phẩm - dịch vụ

- Trang web bán hàng (nếu có)
- Trang Landing page giới thiệu dịch vụ (nếu có)
- Những hình ảnh sản phẩm / dịch vụ
- Form đặt hàng, email nhận đặt hàng
- Form đặt hẹn, yêu cầu (dịch vụ). Email nhận yêu cầu

Chọn cách trình bày

- Chọn kiểu thiết kế danh thiếp giấy truyền thống
- Chọn kiểu thiết kế QR-Code kèm nút kêu gọi hành động
- Chọn Template trình bày danh thiếp online


Đăng nhận xét